Sortiment

OOPP: (osobné ochranné pracovné prostriedky):

ochrana rúk (rukavice)
ochrana pri práci vo výškach (prilby, lezecke postroje, opasky)
ochrana nôh (bezpečnostná obuv i obuv vychádzková)
ochrana hlavy a sluchu (prilby, okuliare,chrániče sluchu, respirátory)
ochrana tela a nôh (pracovné oblečenie, jednorázové oblečenie, zimné oblečenie, oblečenie do dažďa, reflexné oblečenie, zdravotnícky sortiment)
doplnky (drogistické a čistiace potreby, mycie pasty a ochranné krémy,pomôcky na upratovanie, profesionálna upratovacia technika)